Inspectierapport

Alle Cluster HIN locaties beschikken over het basisarrangement anuit de inspecvtie voor het onderwijs waarmee de kwaliteit als passend beoordeeld wordt.

De inspectie heeft een nieuw waarderingskader ontwikkeld bestaande uit kwaliteitsgebieden (onderwijsresultaten, onderwijsproces, schoolklimaat en kwaliteitszorg), standaarden en portretten. De portretten geven een inhoudelijke beschrijving van de standaarden.

De inspecteur geeft naar aanleiding van het onderzoek een oordeel per standaard af. Scholen krijgen een openbaar rapport, waarin de bevindingen van het onderzoek zijn vastgelegd. 

 

Vanaf januari 2015 krijgen alle scholen die in aanmerking komen voor een onderzoek in het kader van de vierjarige verplichting een breed kwaliteitsonderzoek met het nieuwe concept waarderingskader. 


De inspectie heeft alleen van de voormliage Cluster HIN basisscholen recentelijk, 2020 de nu gesloten locatie Neeritter bezoicht. De herstelopdracht daarvoor is eind 2021 door de inspectie als goed beoordeeld.De locaties Hunsel en Ittervoort zijn voor het laatst in 2024 bezocht waardoor deze rapporten minder relevant zijn.

Voor het inspectierapport 2020 van de gesloten locatie Neeritter klik hier.
Voor het inspectierapport 2014 van de locatie Ittervoort klik hier.
Voor het inspectierapport 2014 van de locatie Hunsel klik hier.