Disclaimer

Met onze website willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daar op het internet naar op zoek is.

Deze informatie bestaat uit beschrijving van de identiteit van de school, de wijze van omgang met en zienswijze op kinderen, de beschrijving van ons onderwijs, de activiteiten die de school ontplooit etc. We richten ons hierbij zowel op degenen die de school reeds bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden.

 

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Cluster HIN is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

 

De informatie en links die in deze website zijn opgenomen, kunnen onvolkomenheden of drukfouten bevatten. Er worden periodiek veranderingen aangebracht in de informatie op deze website. Basisschool Cluster HIN kan te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen in deze website aanbrengen.

 

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Basisschool Cluster HIN worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Basisschool Cluster HIN heeft geen zeggenschap over dergelijke sites, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het feit dat links naar dergelijke sites zijn opgenomen, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Clsuter HIN met het materiaal op die websites, noch enige associatie met de exploitanten ervan. Natuurlijk wordt bij de samenstelling van de links zeer zorgvuldig gelet op mogelijke kwetsende of anderszins aanstootgevende content.

 

Voor aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangen de ouders van de school een schoolgids waarin melding gemaakt wordt van het bestaan van onze site. Op onze website worden o.a. werk en foto's van kinderen geplaatst.

Ouders kunnen bezwaar maken tegen publicatie hiervan door een berichtje te sturen via de Contact - pagina.

 

Het auteursrecht op deze website berust bij Basisschool Cluster HIN of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Basisschool Cluster HIN.