Informatie nieuwe instromers

 

Kleuters leren al doende tijdens hun spelen in de verschillende speel- & leersituaties. Wij spelen daarop in door te zorgen dat er een rijke leeromgeving is met veel materiaal waarvan kleuters kunnen leren. De leerkrachten in de kleutergroepen stimuleren en volgen de kinderen in hun ontwikkeling. De schooldag begint in de kring en vervolgens wordt er gespeeld en gewerkt, vaak vanuit thema’s, aan tafels, in de hoeken en in de speelzaal.

Wanneer u uw kind hebt ingeschreven op onze school krijgt u een paar weken voordat hij/zij 4 jaar wordt een informatieboekje thuis. Hierin kunt u samen met uw kind lezen hoe het er in de kleutergroep aan toe gaat.

Ook zal er aangegeven worden bij welke leerkracht(en) uw kind in de groep komt.

 

Schooljaar 2023-2024:

De school heeft drie heterogene kleutergroepen: twee groepen op locatie Ittervoort en één groep op locatie Hunsel. Dat betekent dat kinderen van 4-5 en 6 jaar bij elkaar in de groep zitten.

Locatie Ittervoort:

Groep 1-2A wordt begeleidt door juffrouw Jeanine.

Groep 1-2B wordt begeleidt door juffrouw Britt Dirkx.

Locatie Hunsel:

Groep 1-2H wordt begeleidt door juf Janneke en juf Marjanne

Kinderen die gedurende het schooljaar 4 jaar worden kunnen twee dagdelen komen kennismaken met de leerkracht en de kinderen. Indien er meerdere leerkrachten voor de groep staan raden wij u aan om de twee bezoekmomenten te spreiden zodat uw kind met beide leerkrachten kennis kan maken. 

Daarbij ontvangt u ook een informatieboekje als uw kind gaat starten.