Inspectie

Alle Cluster HIN locaties beschikken over het basisarrangement vanuit de inspectie voor het onderwijs waarmee de kwaliteit als passend beoordeeld wordt.
 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de scholen. Daarom begint en eindigt het toezicht door de inspectie bij het Bestuur. Elke vier jaar worden het bestuur en een aantal scholen van het bestuur onderzocht en beoordeeld, of vaker wanneer daar aanleiding toe is. 

 

SPOLT en haar scholen zijn in het eerste halfjaar van 2022 door de inspectie bezocht. De onderwijsinspectie kenschets SPOLT in haar rapport als 'een open, transparante en professionele onderwijsorganisatie'. 


Het volledige inspectierapport SPOLT lees je hier.