Leerlingen-denktank

Medezeggenschap vinden wij belangrijk bij Cluster HIN; samen is voor ons meer dan alleen !

 

Leerlingen-denktank

Inspraak vanuit leerlingen is belangrijk. Cluster HIN stemt over belangrijke ontwikkelingen met leerlingen af. Dit doen we door met regelmaat in gesprek te gaan met leerlingen over het onderwijs, de organisatie en hun welbevinden daarbij. Hierbij willen we alle leerjaargroepen voldoende tot hun recht daarbij laten komen.