Ouderraad

 

De Ouderraad (OR)

De OR bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die activiteiten op school organiseren.  De ouderraad bestaat uit een bestuur en een groep projectleiders. Aan het begin van ieder schooljaar worden werkgroepen gevormd, waarin de projectleiders plaatsnemen en contactpersonen uit het schoolteam. Bij de uitvoering van de activiteiten vraagt de OR vaker extra hulp van ouders, zonder deze extra hulp kunnen veel activiteiten niet uitgevoerd worden. Vanaf schooljaar 2023-2024 bekostigen we deze activiteiten vanuit school en vragen we geen vrijwillige ouderbijdrage meer. Het betekent ook dat alle kinderen te allen tijden deel kunnen nemen aan de activiteiten. Daarnaast ontvangt de ouderraad inkomsten uit acties en sponsoring zoals het inzamelen van frituurvet en bestellen via Sponsorkliks.


Wilt u meer weten over de Ouderraad, neem dan contact op met de Ouderraad of spreek een van de leden aan.

 

Samenstelling bestuur Ouderraad

   

Marianne  Coolen 

Loes Griffioen

Nicolle Engelen

Jose van Knijff -Zentjens

Bianca Munnecom