Ouderraad

Wat doet de ouderraad?

 

Iedere ouder/verzorger, die een kind op school heeft, is in principe automatisch lid van de oudervereniging. De OR bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die de schakel vormt tussen de ouders en de school. De werkzaamheden van de OR dragen bij tot een optimaal functioneren van de school. De OR organiseert activiteiten op school en ondersteunt het onderwijzend personeel. De ouderraad bestaat uit een bestuur en een groep projectleiders. Aan het begin van ieder schooljaar worden werkgroepen gevormd, waarin de projectleiders plaatsnemen, eventuele hulpouders en enkele leden van het schoolteam. 

Bij de uitvoer van de activiteiten vraagt de OR hulp van ouders, zonder deze extra hulp kunnen veel activiteiten niet uitgevoerd worden. In de loop van het schooljaar vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage van de ouders voor het bekostigen van een aantal activiteiten op school die door de ouderraad georganiseerd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het sinterklaasfeest, Kerstmis, carnaval, Pasen, schoolreis en de Laatste Schooldag. Deze activiteiten behoren niet direct tot het onderwijs, maar zijn wel belangrijk voor de sfeer en saamhorigheid op school. Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering en wordt geïnd via een betaalverzoek in ISY. Daarnaast ontvangt de ouderraad inkomsten uit acties en sponsoring zoals het inzamelen van frituurvet en bestellen via Sponsorkliks.


Wilt u meer weten over de Ouderraad, neem dan contact op met de Ouderraad of spreek een van de leden aan.

 

Samenstelling bestuur Ouderraad

   

Marianne  Coolen 

Loes Griffioen

Sandra Hendriks

Jose van Knijf -Zentjens

Bianca Munnecom