Leerlingenraad

Leerlingen uit groepen 5-6-7-8 kunnen deelnemen aan de leerlingenraad. De raad overlegt met regelmaat met de directeur van de school over tal van zaken die met school te maken hebben. De leden van de raad halen regelmatig informatie en vragen op bij hun achterban in de groepen.

 

Leerlingenraad Cluster HIN scholen.

 

Afspraken

Je bent lid van de leerlingenraad voor dit schooljaar.

De leerlingenraad vertegenwoordigd alle leerlingen uit alle groepen van de scholen.

De leerlingenraad heeft 6 keer per jaar overleg met de directeur.

In dat overleg kunnen de leerlingen van de leerlingenraad alles bespreken over alle zaken die met school te maken hebben.

 

De leerlingen van de leerlingenraad zorgen er voor dat ze vóór een vergadering een rondje hebben gemaakt langs alle groepen om te vragen naar bespreekpunten.

Ook controleert de leerlingenraad de Ideeënbus die op iedere school hangt; daar kunnen leerlingen ook hun ideeën/klachten/vragen op een briefje in stoppen.

 

Samen met de directeur maken we de agenda bij het begin van het overleg.

Als we punten hebben besproken en er komen afspraken uit, maken we een actielijst (wie gaat wat doen) en bespreken we die actielijst opnieuw in de volgende vergadering.

 

De vergaderingen zijn voor dit schooljaar gepland: zie onderstaand schema.

Spreek dit schema met je groepsleerkracht door; zet het samen in de agenda. De groepsleerkracht kan je helpen om je tijdig te herinneren aan het “rondje langs de groepen” te maken.

 

Veel succes als lid van de Leerlingenraad.

Een belangrijke en leuke taak voor jou omdat dit schooljaar samen met je medeleerlingen en mij te doen.

 

Groet, Ruud Steeghs (directeur)